اقامت گرجستان

اهداف توسعه ی پایدار تا سال 2030 گرجستان

در سال 2015، سازمان ملل متحد برنامه 2030 توسعه پایدار را آغاز کرده است که 17 هدف مشترک توسعه پایدار را شامل می شود. دستور کار 2030 یک برنامه بلندمدت است که هدف آن دستیابی به یک جهان حقوقی، صلح آمیز، دموکراتیک و جامع است و با توجه به نیازهای اجتماعی شامل آموزش، بهداشت، امنیت اجتماعی و فرصت های شغلی، در مقابله با تغییرات آب و هوایی و حفاظت از محیط زیست، گرجستان به عنوان یک کشور عضو سازمان ملل متحد، خود را برای ایجاد چارچوب ملی برای دستیابی به 17 هدف تعیین شده ملزم به اجراء برنامه ها دانسته است . دفتر حسابرسی دولتی گرجستان، با توجه به اختیارات و نقش قانون اساسی آن، بایستی که به طور جدی به اجرا، نظارت و گزارش دهی SDG ها همراه با حسابرسی آن کمک کند.

1- فقر زدایی

– تا سال 2030، نابودی شدید فقر برای همه مردم در همه جا، شاخص فقر در حال حاضر با افرادی که کمتر از 1.25$ در روز درآمد دارند اندازه گیری میشود
– تا سال 2030، با رعایت قارن مردان، زنان و کودکان از تمام مرزها، فقر در تمام ابعاد آن با توجه به تعاریف ملی کاهش یابد
– پیاده سازی سیستم های ملی حفاظت اجتماعی مناسب و در دسترس بودن آن برای همه، کلیه ی طبقات تا سال 2030.
– تا سال 2030 اطمینان حاصل شود که همه مردان و زنان، به ویژه فقرا و افراد آسیب پذیر، دارای حقوق برابر برای منابع اقتصادی، دسترسی به خدمات اساسی، مالکیت و کنترل زمین و سایر اشکال ملک، وراثت، منابع طبیعی، استفاده از  فن آوری های جدید و خدمات مالی، از جمله Microfinance هستند.
– تا سال 2030، ایجاد انعطاف پذیری برای قشر ضعیف و کسانی که در شرایط آسیب پذیر منجمله مسایل مرتبط با آب و هوا و سایر فشارها و مصیبت های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی قرار دارند
– اطمینان از استفاده مکفی از منابع مختلف، از جمله همکاری های توسعه با کشورهای پیشرفته، به منظور فراهم آوردن معیار های مناسب و قابل پیش بینی برای کشورهای در حال توسعه و کشورهای کمتر توسعه یافته، در راستای اجرای برنامه ها و سیاست ها، برای پایان دادن به فقر در تمام ابعاد آن.
– ایجاد چارچوب سیاست های کلان در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی براساس استراتژی های توسعه سرمایه گذاری سریع در اقدامات ریشه کنی فقر با توجه به حساسیتهای جنسیتی و فقر پیشرفته.

2- عدم وجود انسان گرسنه

– تا سال 2030 پایان دادن به گرسنگی و اطمینان از دسترسی همه افراد، به ویژه فقرا و افراد در شرایط آسیب پذیر، از جمله نوزادان، به غذای سالم، تغذیه سالم و مناسب غذا.
– تا سال 2030، رفع تمام انواع سوء تغذیه، از جمله دستیابی به هدف سال 2025 که اهداف مورد توافق بین المللی در تلاش برای جلوگیری از تلف شده کودکان زیر 5 سال، و تامین نیازهای تغذیه ای دختران نوجوان، زنان باردار و شیرده و افراد سالخورده.
– تا سال 2030، دو برابر نمودن بهره وری کشاورزی و درآمد تولید کنندگان مواد غذایی کوچک، به ویژه زنان، بومیان، کشاورزان، خانواده ها، گله داران و ماهیگیران، از طریق دسترسی امن و برابر به زمین، سایر منابع تولیدی و ورودی، دانش، خدمات مالی، بازارها و فرصتها برای ایجاد ارزش افزوده و اشتغال .
– تا سال 2030، سیستم های تولید پایدار غذایی را تأمین می کند و عملکردهای کشاورزی پایدار را افزایش می دهد که باعث افزایش بهره وری و تولید می شود که به حفظ اکوسیستم ها کمک می کند تا ظرفیت را برای انطباق با تغییرات آب و هوایی، خشکسالی، سیل و سایر بلایای طبیعی تقویت کند.
– تا سال 2020، حفظ تنوع ژنتیکی دانه ها، گیاهان کشت شده و حیوانات در مزرعه  و حیوانات خانگی و گونه های وحشی آنها، از جمله با استفاده از بذر و گیاهان با کیفیت و منحصر به فرد در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی و ارتقاء دسترسی و عادلانه و صحیح به اشتراک گذاری مزایای استفاده از منابع ژنتیکی و دانش سنتی مرتبط با آن، به صورت بین المللی .

– افزایش سرمایه گذاری از طریق همکاری های بین المللی پیشرفته در زیرساخت های روستایی، خدمات تحقیق و توسعه کشاورزی، توسعه تکنولوژی و بانک های ژن گیاهی و حیوانی به منظور افزایش ظرفیت تولید کشاورزی در کشورهای در حال توسعه، در کشورهای کمتر توسعه یافته توسط کشورهای توسعه یافته.
اصلاح و جلوگیری از محدودیت های تجاری و تحریف در بازارهای جهانی کشاورزی، از جمله از طریق حذف موقت تمام انواع سوبسید های صادرات کشاورزی.
اتخاذ اقدامات لازم برای تضمین کارکرد مناسب بازارهای بازار مواد غذایی و مشتقات آن و تسهیل دسترسی به موقع به اطلاعات بازار، از جمله ذخایر مواد غذایی، به منظور محدود کردن نوسانات قیمت مواد غذایی شدید.

3-حوزه ی سلامت

– تا سال 2030، میزان مرگ و میر مادران در جهان به کمتر از 70 در 100،000 تولد زنده کاهش می یابد
– تا سال 2030 میلادی، مرگ و میر قابل پیشگیری از نوزادان و کودکان زیر 5 سال، با تمام کشورهایی که قصد کاهش مرگ و میر نوزادان را دارند، حداقل به رقم 12 به ازای هر 1000 تولد زنده و مرگ و میر به کمتر از 5 برسد.
– تا سال 2030 پایان بیماری های ایدز، سل، مالاریا و بیماری های گرمسیری نادیده گرفته شده و مبارزه با هپاتیت، بیماری های آب مروارید و سایر بیماری های مسری
– تا سال 2030 کاهش یک سوم مرگ و میر ناشی از بیماری های غیر قابل پیشگیری از طریق پیشگیری و درمان و ارتقاء سلامت روحی و رفاه
– تقویت پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد، از جمله سوء استفاده از مواد مخدر و استفاده مضر از الکل
– تا سال 2020، تعداد تلفات جهانی از حوادث ترافیکی را به نصف کاهش دهید
– تا سال 2030 اطمینان از دسترسی جهانی به خدمات مراقبت های بهداشتی جنسی و باروری، از جمله برنامه ریزی خانواده، اطلاعات و آموزش، و ادغام بهداشت باروری در استراتژی ها و برنامه های ملی
– دستیابی به سیستمِ پوششِ بهداشت جهانی، از جمله دسترسی به خدمات مراقبت بهداشتی ضروریِ با کیفیت و دسترسی به داروهای ضروری، ایمن، موثر، باکیفیت و مقرون به صرفه برای همه
– تا سال 2030، به طور قابل توجهی کاهش تعداد مرگ و میرها از مواد شیمیایی خطرناک و آلودگی هوا، آب و خاک، و
تقویت پیاده سازی کنوانسیون جهانی بهداشت سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات در همه کشورها،حمایت از تحقیق و توسعه واکسن ها و داروها برای بیماری های مسری و غیر قابل پیشگیری که به طور عمده در کشورهای در حال توسعه تاثیر می گذارد

– دسترسی به داروهای ضروری مقرون به صرفه و واکسن را در مطابقت با اعلامیه دوحه در مورد موافقت نامه TRIPS و سلامت عمومی که حق توسعه کشورها را تأیید می کند، کشورها برای استفاده کامل از مقررات ذکر شده در توافق، در مورد جنبه های مرتبط با حقوق مالکیت معنوی با توجه به اقدامات صورت پذیرفته برای حفاظت از بهداشت عمومی و به ویژه دسترسی به داروها برای همه.
–  افزایش مالیات های بهداشتی و استخدام، توسعه، آموزش و نگهداری نیروی کار در کشورهای در حال توسعه، به ویژه در کشورهای توسعه یافته و کشورهای کوچک توسعه یافته
– تقویت ظرفیت همه کشورها، در کشورهای در حال توسعه خاص، برای اخطار زودهنگام، کاهش خطر و مدیریت خطرات بهداشت ملی و جهانی

4-کیفیت آموزش

– تا سال 2030 اطمینان حاصل شود که تمام دختران و پسران بطور کامل دسترسی به سیستم آموزش آزاد و با کیفیتِ ابتدایی و متوسطه دارند
– تا سال 2030 اطمینان حاصل شود که همه دختران و پسران دسترسی به آموزشهای باکیفیت دارند و امادگی برای ورود به تحصیلات ابتدایی را دارند تا بتوانند برای تحصیلات ابتدایی آماده شوند.
– تا سال 2030، اطمینان از دسترسی برابر برای همه زنان و مردان برای هزینه های مقرون به صرفه و با کیفیت فنی و حرفه ای، از جمله دانشگاه.
– تا سال 2030، تعداد جوانان و بزرگسالانی که دارای مهارتهای مرتبط با آن، از جمله مهارتهای فنی و حرفه ای، برای اشتغال، شغل مناسب و کارآفرینی هستند، به طور قابل توجهی افزایش می یابد
– تا سال 2030، از بین بردن تفاوت های جنسیتی در آموزش و پرورش و اطمینان از دسترسی برابر به تمام سطوح آموزش و پرورش و آموزش حرفه ای برای افراد آسیب پذیر، از جمله افراد معلول، افراد بومی و کودکان در شرایط آسیب پذیر
– تا سال 2030 اطمینان حاصل شود که همه جوانان و اغلب از بزرگسالان، هر دو مردان و زنان، دستیابی به سواد و دانش شمارش اعداد دارند
– تا سال 2030 اطمینان حاصل شود که تمام دانش آموزان دانش و مهارت های مورد نیاز برای توسعه پایدار را از طریق آموزش برای توسعه پایدار و سبک زندگی پایدار، حقوق بشر، برابری جنسیتی، ارتقاء فرهنگ صلح و عدم خشونت، شهروندجهانی و احترام به تنوع فرهنگی و نقش فرهنگ در توسعه پایدار کسب مینمایند.
ساخت و ارتقاء امکانات آموزشی برای کودکان، معلولان در محیط های امن و عاری از خشونت
– تا سال 2020، تعداد زیادی از بورس تحصیلی موجود برای کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای توسعه یافته، و کشورهای آفریقایی، برای ثبت نام در آموزش عالی، از جمله آموزش فنی و حرفه ای، و اطلاعات و ارتباطات، برنامه های فنی، مهندسی و علمی، به طور جهانی گسترش یابد.
تا سال 2030، به طور قابل توجهی افزایش تامین معلمان واجد شرایط، از جمله از طریق همکاری های بین المللی برای آموزش معلمان در کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای توسعه یافته و کشورهای توسعه کوچک صورت پذیرد.

5-برابری جنسیتی

– پایان دادن به همه انواع تبعیض علیه همه زنان و دختران در همه جا
– از بین بردن تمام انواع خشونت علیه همه زنان و دختران در حوزه های عمومی و خصوصی، از جمله قاچاق انسان و سایر موارد استفاده جنسی
– از بین بردن همه اقدامات مضر، شامل ازدواج های زودهنگام  و اجباری در کودکی و موضوع زایمان جنس مذکر
مراقبت از خانه از طریق تأمین خدمات عمومی، زیرساخت ها و سیاست های حفاظت اجتماعی و ارتقاء مسئولیت مشترک در خانواده به عنوان وظیفه ی ملی
– اطمینان از مشارکت کامل و موثر زنان و فرصت های برابر برای رهبری در تمامی سطوح تصمیم گیری در زندگی سیاسی، اقتصادی و عمومی
انجام اصلاحات برای اعطاء حقوق برابر زنان به منابع اقتصادی، و همچنین دسترسی به مالکیت و کنترل زمین و سایر اموال، خدمات مالی، ارث و منابع طبیعی، مطابق با قوانین ملی
افزایش استفاده از فناوری فعال، در فناوری اطلاعات و ارتباطات خاص برای ارتقای توانمندی زنان
اتخاذ و تقویت سیاست ها و قوانین قابل اجرا برای ارتقاء برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران در همه سطوح

 

ادامه دارد ……………….

آخرین اخبار و مقالات

دسامبر 24, 2020
  سر تیتر خبرها: مراکز خرید، هتل‌ها و رستوران‌ها در کریسمس و سال نو شروع به کار خواهند کرد؟ محدودیت در ایستگاه حمل و
دسامبر 21, 2020
سر تیتر خبرها: گرجستان جزء 5 کشور شفافیت دارایی عمومی در دنیا  اشتغال بیش از 1300 شرکت و حداکثر 3000 شهروند گرجستانی در پروژه های زیرساختی
قبلی
بعدی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *