اقامت گرجستان

طبق گزارش اداره آمار ملی گرجستان، اقتصاد گرجستان در حال افزایش است. میزان رشد ناخالص داخلی در مارس 2019 برابر با 5.1% بوده و
ژوئن 3, 2019
بانک ملی گرجستان (NBG) اعلام کرد: که گرجستان در حال حاضر 17.17 میلیارد دلار بدهی خارجی دارد و این مبلغ در حال افزایش است. درچهارمین فصل سال (2018)، بدهی ناخالص خارجی گرجستان به میزان599.3 میلیون دلار افزایش یافت. از این مبلغ616.5 میلیوندلار ناشی از معاملات و 7.8 میلیون دلار به دلیل تغییرات دیگر بوده‌است. در همان زمان نرخ ارز و تغییرات قیمت به ترتیب از 65.3 میلیون دلار و 25.3 میلیون دلار آمریکا کاهش یافت. با توجه به موقعیت سرمایه‌گذاری بین‌المللی گرجستان (IIP) در 31 دسامبر 2018 به 23.2 میلیارد دلار رسید. در مقایسه با سه‌ماههگذشته، IIP میلیون دلار به میزان110.7 میلیون دلار کاهش‌یافته است. این یک بیانیه مالی است که ارزش و ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی کشور را توضیح می‌دهد. یک ارزش IIP مثبت نشان می‌دهد که دولت بستانکار است، در
آوریل 23, 2019