اقامت گرجستان

شرکت وان جورجیا
 
 
 
 
چشم انداز : VISION
یکی از برترین شرکت های ارائه دهنده ی خدمات در حوزه های سرمایه گذاری، اقامتی، راه اندازی کسب و کار در گرجستان
ماموریت:MISSION
شرکت وان جورجیا و تیم متخصص آن با قصد به حداقل رسانیدن ریسک موجود در کشور گرجستان، توسط سرمایه گذاران با هدف انجام اقدامی موثر در راستای بهبود شرایط فعلی و انجام خدمات مشاوره ای در گرجستان.
وان جورجیا و تیم متشکل از متخصصان حقوقی، مالی، مدیریت برآنست تا سردرگمی های احتمالی هموطنان و سایر سرمایه گذاران را به حداقل ممکن برساند.
ارزشهای کلیدی سازمان
صداقت : ارائه ی اطلاعات بروز و شفاف به مشتریان
درستکاری : انجام امور درخواستی مشتریان با رعایت کامل حقوق مشتری
آینده نگری : ارائه ی خدمات با رویکرد کسب و کار پایدار و آینده نگر
حرفه ای گری : استفاده از حد اکثر توان فنی و ارتباطی در خصوص ارائه ی خدمات برتر