اقامت گرجستان

دامپروری

دامپروری و پرورش آیزیان

بسیاری از مزارع کوچک در گرجستان وجود دارد که توسط خانواده ها بصورت فردی اداره می شوند. به دلیل فقدان رویکردهای مدرن و کارآمد در پرورش، انتخاب گونه ها، مدیریت منابع و سایر عوامل، خانواده ها تولید در مقیاس کوچک دام را انجام میدهند.
تقاضای مصرف گوشت در کشور روند رو به رشدی دارد. حدود 25 درصد گوشت گاو، 50 درصد گوشت خوک و 80 درصد مرغ مصرف شده در گرجستان محصول وارداتی است. به همین دلیل نیاز و ظرفیت جهت ایجاد مزارع مدرن پرورش دام و طیور در کشور وجود دارد، این مهم با هدف تامین بازار محلی در مرحله اول و صادرات به بازار بین المللی در مرحله ی بعد مورد توجه قرار دارد. کشاورزی در گرجستان دارای مزایای فراوانی است، به عنوان مثال محیط های عاری از آلودگی، زمین ارزان، کارگر ارزان و دسترسی آسان به منابع مختلف و غیره.

بخش کشاورزی در حوزه ی آبزی پروری در گرجستان به سرعت در حال رشد است، اما در حال حاضر تنها مقدار کمی از این پتانسیل مورد استفاده قرار می گیرد و سرمایه گذاران می توانند پروژه های قابل ملاحظه ای را در این کشور توسعه دهند. دسترسی آسان و ارزان به آب کوهستانی تمیز، فرصتی برای راه اندازی کسب و کار پرورش ماهی آب شیرین با تولید با کیفیت بالا را فراهم می کند. ساحل دریای سیاهِ گرجستان برای ماهیگیری ماهیان دریایی ایده آل است