اقامت گرجستان

پیشرفت و توسعه صادرات

شرکت گرجستان – بخش صادرات با هدف ارتقا توان صادرات کشور، به منظور افزایش رقابت محصولات محلی در بازارهای بین المللی و افزایش حجم صادرات محصولات داخلی است.

خدمات ما

(کمک به شرکت ها برای نوآوری و رشد در سطح بین المللی)

مشاوره تخصصی برای رشد و گسترش به بازارهای بین المللی

خدمات راه حل محور برای کمک به شما در تبدیل ایده های نوآورانه خود به موفقیت های تجاری بین المللی.

تجربه و تخصص ، مخاطبین و رویدادهایی برای ارتباط شما با شرکای بین المللی مناسب برای رشد تجارت خود.

بخش های مشاوره ما